Anssi toimii Oulun ammattikorkeakoulussa tanssinopettajan koulutusohjelmassa tutkintovastaavana ja paritanssin lehtorina.Anssi ja Anne Kirkonpelto

Hänellä on tanssinopettajan tutkinto Oulun konservatoriosta, Oulun seudun ammattikorkeakoulusta sekä tanssitaiteen maisterin tutkinto Teatterikorkeakoulusta. Lisäksi hän on suorittanut IDTA:n (International Dance Teachers Association) member – tason tutkinnot vakio- ja latinalaistansseissa, STOL:in (Suomen Tanssinopettajainliitto ry) tanssinopettajan tutkinnon sekä Tanssiurheiluliiton
taso 3 – tutkinnon sekä tuomari – ja jurykoulutuksen.

Anssi opettaa vakio- ja latinalaistansseja, seuratansseja sekä tanssin pedagogiikka. Ammatillisena tavoitteena hänellä on kehittää tanssialan opetuskulttuuria, erityisesti paritanssilajien pedagogiikkaa. Anssi harrastaa urheilua monipuolisesti, lukee ammattikirjallisuutta sekä on kiinnostunut tanssia sivuavista tieteenaloista.

Anssin tunneilla tanssin opiskelun focus on kehollisessa oppimisessa ja tutuistakin teemoista syntyy uusia oivalluksia.